Adwent

AdwentCzasem adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Jest to okres przygotowania na przyjście Syna Bożego. W dniach 7 - 8 grudnia 2019 roku w naszej parafii odbędą się rekolekcje. Nieodłączną częścią adwentowego czasu pozostają również Roraty ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze wzmianki o okresie adwentu w roku liturgicznym pochodzą z IV – VI wieku. Forma i charakter tego okresu ewoluowały przez wieki do obecnego kształtu. Obejmuje 4 niedziele poprzedzające 25 grudnia. Czas ten wyraźnie dzielimy na dwie części. Od pierwszej niedzieli do 16 grudnia - to oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Natomiast po 16 grudnia to czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego czyli pamiątki pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię. Głównymi postaciami adwentu są: Maryja, Jana Chrzciciel i prorok Izajasz, przez których Bóg przygotowywał świat na przyjście Swojego Syna. Najprawdopodobniej jest to jeden z powodów, dla których przyjęła się tradycja odprawiania Rorat, czyli Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Podczas Rorat przy ołtarzu znajduje się ozdobna świeca symbolizująca obecność Maryi.

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem. Przygotowujemy się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Również w naszej parafii będzie taka sposobność tradycyjnie przed II niedzielą Adwentu jak również przez cały okres Adwentu w tym szczególnym roku ograniczeń pandemicznych.