Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymsko - Katolicka
św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
Kościelna Wieś 49, 88-220 Osięciny
strona internetowa Zamawiającego: www.koscielnawies.info

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi.
Uwaga! W roku 2023 przewidziano ETAP I - remont konserwatorski elewacji zewnętrznej południowej, zachodniej oraz szczyt zachodni nawy kościoła.

Załączniki


ZAPYTANIE_OFERTOWA

 


Zał. nr 1 do zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY

 


Zał. nr 2 do zapytania ofertowego - WYKAZ ROBÓT

 


Zał. nr 3 do zapytania ofertowego - WYKAZ OSÓB

 


Zał. nr 4 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE POWIĄZANIA

 


Program prac konserwatorskich elewacja

 


Opis prac budowlanych

 


Elewacja frontowa zachodnia

 


Elewacja południowa

 


Elewacja wschodnia

 


Elewacja północna

 


przedmiar