Maryja Królowa

Maryja Królowa3 maja każdego roku uroczyście świętujemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednak przez cały miesiąc maj szczególnie czcimy Maryję gromadząc się w kościołach i wokół przydrożnych figur na nabożeństwach majowych.

Naród Polski od zawsze szczególnie wielbił Maryję i upodobał Ją sobie na patronkę. Już średniowieczne rycerstwo Polskie szło w bój niosąc na ustach pieśń „Bogurodzica”, manifestując w ten sposób swoje oddanie Matce Bożej i powierzając Jej opiece siebie i swoje rodziny. Maryja nigdy nie pozostawała obojętna na te wołania i wypraszała łaski. Dowodem tego są liczne świątynie, kapliczki wznoszone na terenie całego kraju jako zadośćuczynienie za otrzymane łaski. Pierwszym ogólnonarodowym aktem oddania całego Narodu Polskiego pod opiekę Maryi były Śluby Króla Jana Kazimierza w 1656 roku: złożone po spektakularnej obronie klasztoru na Jasnej Górze i wyzwoleniu całego kraju spod najazdu Szwedów. Podczas tych uroczystości przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie po raz pierwszy wzbogacono Litanię do Najświętszej Maryi Panny wezwaniem „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”. We wrześniu 1717 roku dokonano koronacji obrazu Częstochowskiej Maryi koronami papieskimi, co potwierdziło królewskość Maryi i w sposób naturalny utożsamiło ten obraz z kultem Maryi Królowej Polski. Śluby Jana Kazimierza w znacznej części udało się spełnić dopiero w czasach niepodległości odzyskanej przez Polskę w roku 1918. Wtedy właśnie Episkopat Polski zwrócił się do papieża Benedykta XV o ustanowienie dla Polski Święta pod wezwaniem „Królowej Polski”, proponując dzień 3 maja. Ojciec Święty przychylił się do tej prośby. Dzięki temu dziś możemy świętować ten szczególny dzień. Później zaraz po II wojnie światowej oraz w 1956 roku odnawiano śluby Jana Kazimierza. Natomiast z okazji obchodów tysiąclecia chrztu Polski 3 maja 1966 Kardynał Wyszyński ponownie zawierzył naród Polski opiece Maryi. Wcześniej w roku 1962 św. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Św. Jan Paweł II zawierzył cały swój pontyfikat Matce Bożej swoim zawołaniem „Totus Tuus”. Pamiętajmy, że Maryja nie opuściła nikogo w potrzebie. Zawierzajmy Jej swoje troski i marzenia wołając: Maryjo, Matko, Królowo Polski – módl się za nami!